• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

     • Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

     • 09.04.2021 17:52
     • MŠMT a MZd vydalo množství informačních dokumentů, které upravují provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021. Podrobnosti čtěte dále.
     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády 6. dubna rozeslalo do datových schránek škol informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání. Spuštěn byl také samostatný web k testování na covid-19 na portálu EDU.CZ.

      Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19

      Metodické doporučení (pedagogická část) - Návrat žáků do škol

      Manuál k testování ve školách a školských zařízeních

      Leták k testování pro žáky

      Leták k testování pro rodiče

      Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:


      Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

      Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

      K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy

      Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

      Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních

       

      Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

       

      V základních školách

      * dětem v přípravné třídě,

      * žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

      * žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

      * dětem v přípravném stupni základní školy speciální,

      * žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

      * na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

       

      Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

      * zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

      * pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

      * pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

      * zaměstnanci bezpečnostních sborů,

      * příslušníci ozbrojených sil,

      * zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

      * zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

      * zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

      * zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

      * zaměstnanci Finanční správy České republiky.

       

      Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

      * v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

      * v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

      * výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

       

      Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy. Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.


      Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy

      * Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování

      * Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání

      * Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

       

      Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady

      * MŠMT dříve vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu

      * Školy si musí vyhodnotit, zda se u nich opatření uplatnilo, a připravit se na skončení funkčního období členů školské rady po předpokládaném skončení nouzového stavu ke dni 11. 4. 2021.

      * Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením.

       

     • Zpět na seznam článků
   • Rozvrh
   • Schránka důvěry
   • PROJDĚTE SE NAŠÍ ŠKOLOU ALESPOŇ OBRAZEM
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje
   • připojení k office 365

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus